Attitude Adjustment

يه بوتر خيلی خوب که کارايی زيادی داره که علاوه بوت کردن می تونيد با اون ID وارد يه روم کنيد  برای کار با اين بوتر بايد مراحل زير رو طی کنيد

۱. به قسمت notepad کامپيوترتون بريد و هر چنتا ID و Password که داريد به صورت زير وارد کنيد توجه داشته باشيد که هرچه ID و Password بيشتری وارد کنيد بهتره

ID:Password

ID:Password

و بعد آنها را save می کنيد

۲. بوتر را فعال کرده و دکمه Load را بزنيد و ID و Pssword هايی که Save کرديد را انتخاب می کنيد و دکمه open را می زنيدو دکمه Login را انتخاب کنيد

۳. اگر بخواهيد ID وارد Room کنيد به قسمت Chat رفته ودر کادر جاوی دکمه Join نام Room را نوشته و بعد دکمه Join را بزنيد در اين حال اگر بخواهيد کسانی که با جاوا در Room هستند را بوت کنيد کمه JaVa را بزنيد  واگر بخواهيد که در Room رنگ توليد کنيد دکمه Color را بزنيد و همين طور اگر بخواهيد نوشته ای را در Room وارد کنيد آن نوشته را در کادر جلوی دکمه Text نوشته و دکمه Text  را فشار دهيد.

۴. اگر بخواهيد کسی را بوت کنيد به قسمت Victim برويد و ID قربانی را در قسمت Victim Name نوشته و سپس دکمه  Error را بفشاريد و بعد ب دلخواه دکمه های ديگر برای مثال اگر دکمه Add‌را بزنيد برای قربانی صفحاتی می آيد که وقتی کسی شما را Add می کند برای شما می آيد

 

 

 

دانلود 

  
نویسنده : 43 دانلود ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳۸۳